«Κόκκινο» χτύπησε χθες η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του diesel στη Μαγνησία, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή σε επίπεδο Θεσσαλίας, ενώ κατέγραψε την υψηλότερη τιμή ακόμη και από τη μέση πανελλαδική τιμή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για χθες, πανελλαδικά, η μέση τιμή της Αμόλυβδης 95 οκτ. διαμορφώθηκε στο 1,683 €, της Αμόλυβδης 100 οκτ. στο 1,850 €, της Super στο 1,793 €, στο Diesel Κίνησης στο 1,394 € και στο Υγραέριο κίνησης (Autogas) στο 0,848 €.
Σε επίπεδο Θεσσαλίας, η Μαγνησία, κατέγραψε τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα, ακόμη κι από τις πανελλαδικές μέσες τιμές.
Στη Μαγνησία η μέση τιμή της Αμόλυβδης 95 οκτ. διαμορφώθηκε στα 1,698 €, της Αμόλυβδης 100 οκτ. στα 1,860 €, του Diesel Κίνησης στα 1,404 € και στο Υγραέριο κίνησης (Autogas) στο 0,833 €.
Ακολουθεί η Καρδίτσα, όπου η μέση τιμή της Αμόλυβδης 95 οκτ. διαμορφώθηκε στα 1,684 €, της Αμόλυβδης 100 οκτ. στα 1,872 €, του Diesel Κίνησης στα 1,385 € και στο Υγραέριο κίνησης (Autogas) στο 0,850 €.
Στη Λάρισα, η μέση τιμή της Αμόλυβδης 95 οκτ. διαμορφώθηκε στα 1,678 €, της Αμόλυβδης 100 οκτ. στα 1,856 €, του Diesel Κίνησης στα 1,385 € και στο Υγραέριο κίνησης (Autogas) στο 0,852 €.
Τέλος, στα Τρίκαλα, η μέση τιμή της Αμόλυβδης 95 οκτ. διαμορφώθηκε στα 1,668 €, της Αμόλυβδης 100 οκτ. στο 1,837 €, του Diesel Κίνησης στα 1,385 € και στο Υγραέριο κίνησης (Autogas) στο 0,825 €.

magnesianews.gr