Στην τελική ευθεία έχει µπει η κτηµατογράφηση της χώρας, ενώ έως το τέλος Απριλίου αναµένεται να έχει γίνει η προανάρτηση των κτηµατολογικών στοιχείων της Αττικής τα οποία είχαν συλλεγεί µε τις δηλώσεις του 2008. Αυτό επεσήµανε ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηµατολογίου Βύρων Νάκος κατά τη διάρκεια οµιλίας του για την πορεία της κτηµατογράφησης, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων το Σάββατο.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, εντός του πρώτου 15νθηµέρου του Φεβρουαρίου αναµένεται να ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας και στις έξι περιοχές όπου δεν έχουν ξεκινήσει ακόµα. Αυτές είναι ο Βόλος, η Καλαµάτα, η Ζάκυνθος, η Αµφισσα, ο Πειραιάς και η Λέσβος. Με τις συµβάσεις αυτές και µε ακόµα πέντε, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω δικαστικών εµπλοκών, θα ολοκληρωθεί η συλλογή δηλώσεων για το υπόλοιπο 63% της χώρας.
Πριν από λίγες ηµέρες, µάλιστα, η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου ανακοίνωσε την έγκριση συγχρηµατοδοτούµενων πόρων 83,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τη συγχρηµατοδότηση του έργου της κτηµατογράφησης του υπολοίπου της χώρας.
Να σηµειωθεί ότι µέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η κτηµατογράφηση για το 31% των δικαιωµάτων της χώρας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 70 συµβάσεις κτηµατογράφησης για το περίπου 60% των δικαιωµάτων. Για τα υπόλοιπα δικαιώµατα της χώρας, οι συµβάσεις δεν είχαν προχωρήσει ταυτόχρονα µε τις υπόλοιπες εξαιτίας ενστάσεων και δικαστικών εµπλοκών µεταξύ των αναδόχων σχηµάτων.
Στις περιοχές αυτές, οι οποίες επί του παρόντος παραµένουν εκτός διαδικασίας, συγκαταλέγονται νησιά των Κυκλάδων (Ανδρος, Τήνος, Μύκονος, Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη, Μήλος, Κέα και Κύθνος καθώς επίσης η Θεσπρωτία, η Κέρκυρα, το Ρέθυµνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο – περιοχές Μαλεβιζίου, Ηρακλείου και Χερσονήσου). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης γι’ αυτές τις περιοχές έχει µετατεθεί για το 2022.
Περιορισµένη ανταπόκριση
Ωστόσο, και στις περιοχές στις οποίες η διαδικασία κτηµατογράφησης «τρέχει» ήδη από τον περασµένο Νοέµβριο, η ανταπόκριση των ιδιοκτητών είναι περιορισµένη, καθώς εκτιµάται ότι για δήλωση έχουν προσέλθει ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10% των συνολικών δικαιωµάτων στις περιοχές αυτές. Η διοίκηση του οργανισµού φιλοδοξεί ότι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα του Κτηµατολογίου για την πλήρη ψηφιοποίηση της συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας, η οποία τίθεται σε εφαρµογή, θα αλλάξει τα δεδοµένα.
Η νέα εφαρµογή, την οποία παρουσίασε ο κ. Νάκος, είναι πιο φιλική στον χρήστη, συµβατή µε όλους τους σύγχρονους browsers, είναι διαθέσιµη µέσω των κωδικών Τaxisnet, παρέχει εργαλεία για τον προσδιορισµό της θέσης κάθε ιδιοκτησίας, δεδοµένου ότι ο εντοπισµός είναι πλέον υποχρεωτικός, ενώ δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων διαφόρων τύπων, καθώς καταργείται η δυνατότητα ταχυδροµικής αποστολής τους.
Παράλληλα αναµένεται η λειτουργία των δύο µεγάλων γραφείων κτηµατογράφησης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τη συλλογή δηλώσεων ακινήτων που βρίσκονται σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.
Ετσι, το γραφείο της Αθήνας που θα λειτουργήσει στο Ολυµπιακό Κλειστό Γαλατσίου θα εξυπηρετεί τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και το γραφείο της Θεσσαλονίκης τις περιοχές Ξάνθης, ∆ράµας, Χαλκιδικής, Καστοριάς και Φλώρινας.

Πηγή: Έθνος