Στις 1.760 ανέρχονται οι κενές θέσεις εργαζομένων στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Το Νοσοκομείο Βόλου εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό στελέχωσης, μόλις 53%, αφού από τις 1.069 οργανικές θέσεις εργαζομένων, ακάλυπτες είναι οι 501. Στο Νοσοκομείο του Βόλου οι κλίνες ανέρχονται στις 400.
Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν για τη στελέχωση των νοσοκομείων της Θεσσαλίας με στοιχεία από το μητρώο του ανθρώπινου δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τον Σύλλογο εργαζομένων του «Αχιλλοπούλειου».
Στο Νοσοκομείο Βόλου από τις 1.069 οργανικές θέσεις εργαζομένων οι καλυμμένες είναι οι 568, κενές είναι 450, δεσμευμένες 38 και δεκατρείς είναι χωρίς καταγεγραμμένη κατάσταση.
Από τις κατηγορίες εκπαίδευσης το υψηλότερο ποσοστό καλυμμένων θέσεων είναι στην τεχνολογική 65,8% και ακολουθούν η δευτεροβάθμια με 49,7%, η πανεπιστημιακή με ποσοστό 48%, και η υποχρεωτική με 26,8%.
Πιο αναλυτικά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση από τις 244 οργανικές θέσεις, καλυμμένες είναι οι 117 και κενές οι 119, τέσσερις δεσμευμένες και τέσσερις χωρίς καταγεγραμμένη κατάσταση.
Στην τεχνολογική εκπαίδευση από τις 424 οργανικές θέσεις οι 279 είναι καλυμμένες, οι 132 κενές, δώδεκα δεσμευμένες και μία χωρίς καταγεγραμμένη κατάσταση.
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τις 286 θέσεις οι 142 είναι καλυμμένες, οι 125 κενές, δεκατρείς δεσμευμένες και έξι χωρίς καταγεγραμμένη κατάσταση.
Στην υποχρεωτική εκπαίδευση από τις 112 οργανικές θέσεις οι 30 είναι καλυμμένες, οι 73 κενές και οι εννιά δεσμευμένες.
Παρουσιάζοντας τη γενικότερη εικόνα στα πέντε νοσοκομεία από τον Σύλλογο αναφέρεται πως κατά σειρά στελέχωσης έχουμε:
Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας σε σύνολο 699 οργανικών θέσεων υπηρετούν 502 μόνιμοι εργαζόμενοι, ποσοστό στελέχωσης 71,4%. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι 197.
Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας σε σύνολο 1.646 οργανικών θέσεων υπηρετούν 1.147 μόνιμοι εργαζόμενοι, ποσοστό στελέχωσης 70,1%. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι 499.
Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σε σύνολο 841 οργανικών θέσεων υπηρετούν 557 μόνιμοι εργαζόμενοι, ποσοστό στελέχωσης 66,2%. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι 284.
Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο» σε σύνολο 925 οργανικών θέσεων υπηρετούν 536 μόνιμοι εργαζόμενοι, ποσοστό στελέχωσης 57,9%. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι 389.
Στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου σε σύνολο 1.069 οργανικών θέσεων υπηρετούν 568 μόνιμοι εργαζόμενοι, ποσοστό στελέχωσης 53,1%. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι 501.
Το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων ανέρχεται σε 1.760 κενές θέσεις στα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Βόλου κ. Κώστας Μηνδρινός ανέφερε πως η υποστελέχωση των νοσοκομείων αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα. Μάλιστα το «Αχιλλοπούλειο» φαίνεται να βρίσκεται σε πιο δυσχερή θέση σε σχέση τα άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της Θεσσαλίας».

e-thessalia.gr