Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων (γενικών καθηκόντων) προωθεί, μέσω ΑΣΕΠ, ο Δήμος Λάρισας για την κάλυψη αναγκών στο Πάρκο των Ευχών.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας (δύο μηνών).
15 άτομα θα καλύψουν θέσεις συνοδών επισκεπτών και 5 άτομα θα εργαστούν για την υποστήριξη ρόλων και δράσεων του θεματικού πάρκου.
Η υποβολή των αιτήσεων ξενικά από τις 24 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 3 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ

Με πληροφορίες από workenter.gr