Με ακτινοδιαγνώστες του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Τρικάλων που θα πραγματοποιήσουν εφημερίες και στο αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου της Καρδίτσας θα αντιμετωπιστεί - τουλάχιστον για τον Ιούνιο - το πρόβλημα κάλυψης των εφημεριών που αντιμετωπίζει το Νοσηλευτικό μας ίδρυμα.

Αυτή τη λύση προέκρινε η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας έπειτα και από το με αριθμ. 11951/10-6-2022 έγγραφο του Γ.Ν. Καρδίτσας σχετικά με την ανάγκη διάθεσης ιατρών προς κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, στο οποίο ως γνωστόν από 5 ιατρούς που υπηρετούσαν έμειναν το τελευταίο διάστημα μόνο 2 και όταν ο ένας χρειάστηκε να πάρει αναρρωτική άδεια, οι εφημερίες ήταν αδύνατο να καλυφθούν.

Έτσι, έπειτα από έγγραφο του Δ/κτη της 5ης ΥΠΕ στις 10/6/2022 για «Κοινό εφημεριακό πρόγραμμα για τα ακτινολογικά τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων Τρικάλων και Καρδίτσας» ακολούθησε σχετική εισήγηση του Υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ την οποία και ενέκρινε ο Δ/κτης κ. Φ. Σερέτης και αποφασίστηκε η μετακίνηση ιατρών του Νοσοκομείου Τρικάλων στο Νοσοκομείο Καρδίτσας για την κάλυψη 5 εφημεριών μέσα στον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα η Δ/ντρια της Ακτινοδιαγνωστικής κ. Β. Τσιλιγκρού θα καλύψει 2 εφημερίες και τις άλλες 3 θα καλύψει η Επιμελήτρια Α’ Ακτινοδιαγνωστικής κ. Βασ. Ζιώγα.

Οι όποιες δαπάνες προκύπτουν από την απόφαση μετακίνησης των δύο ιατρών θα καλυφθούν από το Γ.Ν. Καρδίτσας.

Σε επικοινωνία μας με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Καρδίτσας κ. Μ. Κουτσιούμπα μας ενημέρωσε οτι επέστρεψε στη θέση του και ο ιατρός που είχε αναρρωτική άδεια το προηγούμενο διάστημα, έτσι και με την μετακίνηση και των δυο ιατρών από το Γ.Ν. Τρικάλων, - πρακτική που είναι συνήθης μεταξύ δύο διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων όπως τα προαναφερόμενα- οι εφημερίες καλύπτονται πλήρως, ενω είμαστε πάντα εν αναμονή και της επικείμενης προκήρυξης των κενών θέσεων ακτινολόγων στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, μέσω της οποίας αναμένεται η μονιμότερου χαρακτήρα ενίσχυση του Τμήματος.

karditsaLive.Net