Την προκήρυξη για την πρόσληψη 920 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.
Μεταξύ των 920 θέσεων περιλαμβάνονται 113 θέσεις για την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκ των οποίων οι 60 για τα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας.
Η κατανομή των θέσεων στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας έχει ως εξής: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 11 θέσεις, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 14 θέσεις, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 13 θέσεις, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 12 θέσεις, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας 10 θέσεις.

(*) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00