Ένα σχέδιο του 2017 επαναφέρει στην επικαιρότητα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να στεγάσει σε δομές της ενδοχώρας ανήλικους μετανάστες-πρόσφυγες, που σήμερα βρίσκονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες το υπουργείο προωθεί την ανακαίνιση δομών που είναι εγκαταλειμμένες, όπως κτίρια της πρώην Παιδόπολης στην Αγριά και του Κέντρου Αυτιστικών παιδιών στη Ν. Ιωνία, όπου προτίθεται να φιλοξενήσει δεκάδες παιδιά μεταναστών-προσφύγων.
Σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πηγές, τις τελευταίες ημέρες ο διοικητής της «206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών» υπέγραψε σειρά αποφάσεων απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών οικοδομικών εργασιών και την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την αναβάθμιση-ανακαίνιση κτιρίων σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων στην Αγριά και στη Ν. Ιωνία Βόλου.
Πρόκειται για κτίρια ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των εποπτευόμενων φορέων της, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οι εργασίες που θα γίνουν, αφορούν στην ανακατασκευή, διαρρύθμιση, βελτίωση και αναβάθμισή τους, έργο που έχει αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας με κοινή υπουργική απόφαση του Δεκεμβρίου 2017, προκειμένου να στεγάσουν ανήλικους μετανάστες και πρόσφυγες.
Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι αρμόδιο για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εργασιών, για τη σύναψη των συμβάσεων εκτέλεσης έργων με τρίτους και για την προμήθεια εξοπλισμού. Την υλοποίηση όλων των διαδικασιών για την ανακαίνιση των παραπάνω κτιρίων έχει αναλάβει η «206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών», που έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση πάσης φύσεως αεροπορικών υποδομών (στρατιωτικών και κοινής χρήσης) συμπεριλαμβανομένων ζωτικών επιχειρησιακών στρωμένων επιφανειών (διαδρόμων αποπροσγείωσης, τροχοδρόμων, δαπέδων στάθμευσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων και οδικών δικτύων), οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και τηλεπικοινωνιακών έργων, έργων οδοποιίας και δικτύων ευκολιών.
Με βάση την ΚΥΑ του Δεκεμβρίου 2017, προορίζονται να μετατραπούν σε κέντρα φιλοξενίας με την τεχνική συνδρομή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τα ακόλουθα κτίρια της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα τρία ακίνητα από το συγκρότημα είκοσι συνολικά κτιρίων της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» που βρίσκεται στην περιοχή Αγριάς στον Δήμο Βόλου και δύο πτέρυγες κτιρίων στο συγκρότημα διώροφων κτιρίων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία, στον Δήμο Βόλου, όπου στεγάζεται το Κέντρο Αυτιστικών.
Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η πρόθεση του υπουργείου χθες, η «Θ» επικοινώνησε με τον υπεύθυνο του Κέντρου Αυτιστικών, που δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο χώρος των 250 περίπου τετραγωνικών μπορεί να στεγάσει μέχρι 22 παιδιά, ωστόσο υπάρχει πρόβλημα στατικότητας (ρηγματώσεις) του κτιρίου, καθώς έχει ανεγερθεί σε επιχωμάτωση…
Ακόμη τόνισε πως εφόσον το ΥΕΘΑ προωθήσει την επισκευή του, θα υπάρξουν αντιδράσεις για τη φιλοξενία ανήλικων μεταναστών-προσφύγων, καθώς το περιβάλλον του Κέντρου (π.χ. κακοποιημένες γυναίκες κ.ά.) δεν συνάδει με αυτό που το θέλει το υπουργείο.

e-thessalia.gr