Με 15 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Σκιάθου.
Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.
Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.
Οι ειδικότητες που ζητούνται
    ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (1 θέση)
    ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (1 θέση)
    ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (1 θέση)
    ΤΕ Τεχνολόγος Τοπογράφος Μηχανικός (1 θέση)
    ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός (1 θέση)
    ΔΕ Διοικητικού (3 θέσεις)
    ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (1 θέση)
    ΥΕ Εργατών (6 θέσεις)
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 9 Ιουνίου 2020.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

workenter.gr