Σωρηδόν υποβάλλονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου οι μηνύσεις για κλοπές εγκαταλελειμμένων οχημάτων από δρόμους της πόλης.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, υποβλήθηκαν μηνύσεις από ιδιοκτήτες οχημάτων για κλοπές ακόμη και για το έτος 2009, αν και  σύμφωνα με τη νομοθεσία, υφίσταται παραγραφή του αδικήματος, εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε ετών.
Οι μηνύσεις υποβάλλονται κατ΄αγνώστων και αφορούν αποκλειστικά εγκαταλελειμμένα οχήματα.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένα αυτοκίνητο θεωρείται εγκαταλελειμμένο όταν:
-Βρίσκεται σε χώρους ή δρόμους δημόσιους, δημοτικούς, κοινοτικούς, ή σε χώρους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες. Τότε το όχημα αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένο από τις αρμόδιες αρχές.
-Βρίσκεται σε άλλους χώρους, λιμενικούς, κοινόχρηστους ή μη και σε οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αρχής.
-Και στην περίπτωση που κάποιο όχημα βρίσκεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
Αν για αρκετό καιρό υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο, θα πρέπει ο δημότης να απευθυνθεί στον Δήμο που ανήκει. Οι υπεύθυνοι του Δήμου, μετά από σχετικό έλεγχο, θα εντοπίσουν το εγκαταλελειμμένο όχημα και θα επικολλήσουν σε εμφανές σημείο του οχήματος (συνήθως στο παρμπρίζ) ειδικό αυτοκόλλητο, που θα χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο. Αν στο χρονικό διάστημα των 45 ημερών από την επικόλληση του αυτοκόλλητου, το όχημα δεν απομακρυνθεί, περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου. Στη συνέχεια ο Δήμος παραδίδει το όχημα σε κάποιο Επίσημο Κέντρο Απόσυρσης Οχημάτων, όπου το όχημα παραμένει στην κατοχή του ανακυκλωτή για 10 ημερολογιακές ημέρες. Εάν στη διάρκεια του διαστήματος αυτού το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβληθεί η δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσής του. Αν το αυτοκίνητο δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς ανακύκλωση.
Μειώθηκαν οι κλοπές το 2018
Μειώθηκαν κατά το 2018 οι κλοπές αυτοκινήτων, αλλά και οι κλοπές και ληστείες γενικά στη Μαγνησία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης. Ειδικότερα έγιναν 114 κλοπές οχημάτων, έναντι 147 το 2017 και γενικά 184 κλοπές, έναντι 213 το 2017. Επίσης έγιναν δύο ληστείες, έναντι 6 το 2017 (μείωση 67% περίπου).
Σε σύγκριση πάντως με προηγούμενα χρόνια της κρίσης, οι κλοπές και οι ληστείες έχουν μειωθεί σημαντικά. Χαρακτηριστικά το 2014 είχαν καταγραφεί 284 κλοπές, ενώ το 2013 280. Οι ληστείες που έγιναν στη Μαγνησία το 2014 ήταν 19, ενώ το 2013 ήταν 28.

e-thessalia.gr