Δεκάδες ήταν οι μηνύσεις που κατατέθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου για τροχαία ατυχήματα το τρέχων δικαστικό έτος. Υπολογίζεται ότι συνολικά από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και χθες είχαν κατατεθεί περίπου 130 μηνύσεις για τροχαία ατυχήματα, που αφορούν τόσο υλικές ζημιές μεταξύ των εμπλακέντων οχημάτων, όσο και τραυματισμούς επιβαινόντων και οδηγών.
Αν υπολογιστεί ότι το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα δικαστήρια ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν, τότε αναλογικά το οκτάμηνο από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι τον Ιούλιο φέτος υποβάλλονταν κατά μέσο όρο περίπου 15 μηνύσεις τον μήνα, δηλαδή μία μήνυση ανά δύο ημέρες.
Από τις μηνύσεις αυτές οι 35-40 κατέληξαν ή θα καταλήξουν στο ακροατήριο, ενώ 15-20 αρχειοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς ως υπαίτιος, αποδείχθηκε ο παθών οδηγός του οχήματος.
Επίσης σε 20-25 μηνύσεις οι παθόντες δήλωσαν πως δεν επιθυμούν την ποινική δίωξη των υπαίτιων.
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019 Αρχειοθέτηση), «αν η μήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών τη θέτει στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, αν δεν συμφωνεί, έχει υποχρέωση να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική, είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά χαρακτηριστικά της αξιόποινης πράξης». Επίσης «αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση αρμόδιας κατά τον νόμο για έλεγχο αρχής και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, θέτει την υπόθεση στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, αν δεν συμφωνεί, έχει δικαίωμα να παραγγείλει είτε τη συμπλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης είτε την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους λόγους που τη δικαιολογούν, προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά χαρακτηριστικά της αξιόποινης πράξης».
Οι μηνύσεις υποβλήθηκαν στα τμήματα Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας στη Μαγνησία ή στα κατά τόπους Αστυνομική Τμήματα. Στις υπόλοιπες μηνύσεις εκκρεμεί η δικονομική τους εξέλιξη.

e-thessalia.gr