Ολοένα και μειώνεται η συμμετοχή των μαθητών της Γ’ Λυκείου των σχολείων της Μαγνησίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς σήμερα μόλις το 24,65% αυτών προσήλθε για μάθημα στις σχολικές αίθουσες.
Η πτώση στην προσέλευση των μαθητών είναι ραγδαία, μιας και την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων στα θρανία επέστρεψε το 54% των μαθητών, τη δεύτερη ημέρα το 44,5 και σήμερα μόλις το 24,65%.
Ειδικότερα, σήμερα Τετάρτη στα Λύκεια του Βόλου αναμένονταν 629 μαθητές και προσήλθαν στις σχολικές αίθουσες 130, δηλαδή το 20,67% ενώ χθες το ποσοστό συμμετοχής ήταν 46,9% και την πρώτη ημέρα 51%. Στο 6,6% ήταν οι αδειοδοτήσεις των εκπαιδευτικών.
Στις ημιαστικές περιοχές, δηλαδή στην περιφέρεια της Μαγνησίας, αναμένονταν 150 μαθητές από τους οποίους μαθήματα παρακολούθησαν οι 81, δηλαδή το 54% και μόλις το 1,75% των εκπαιδευτικών έλαβε άδεια.
Στο 20,19% ήταν η προσέλευση μαθητών στα ΕΠΑΛ, καθώς αναμένονταν 426 μαθητές και προσήλθαν οι 86, ενώ το 3,49% των εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ έλαβε άδεια.
Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας σε σύνολο 1205 μαθητών στο νομό, στα θρανία επέστρεψαν οι 297, δηλαδή το 24,65% και το 4,95% των εκπαιδευτικών έλαβαν άδεια.

magnesianews.gr