Την επέκταση του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και σε επιπλέον τμήματα του Βόλου αποφάσισε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Βόλου στη χθεσινή συνεδρίασή της.
Την πρόταση για την επέκταση κατέθεσε η εταιρεία VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. που ανέλαβε την αρχική μελέτη του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για λόγους χρήσεων γης αλλά και για να αντιμετωπίσει θέματα «υπερχείλισης» στάθμευσης.
Η μελέτη του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αρχικά αφορούσε στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Κωνσταντά, 54ου Συντάγματος, 28ης Οκτωβρίου, Βασσάνη, Παπαδιαμάντη, Λαμπράκη, Ιάσονος και στην κεντρική εμπορική περιοχή της Ν. Ιωνίας.
Με την πρόταση του αναδόχου που έγινε δεκτή από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και ψηφίστηκε στην οικονομική επιτροπή εντάσσονται πέντε ακόμη περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:
- Ιάσονος, Ηπείρου, Αργοναυτών, Μπόρελ.
-Φιλελλήνων, Πολυμέρη, Περραιβού, Τσοποτού, Φιλ. Ιωάννου, Δημητριάδος, Φιλελλήνων.
-Φιλελλήνων, Μαγνητών, Κοραή, Κωνσταντά, Φιλελλήνων.
-54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ, Ανθίμου Γαζή, Βασσάνη, 28ης Οκτωβρίου, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ.
-2ας Νοεμβρίου, Βασσάνη, Παπαδιαμάντη, Θουκυδίδου, 2ας Νοεμβρίου.
Ο ανάδοχος στο πλαίσιο της μελέτης θα αναλάβει να καταγράψει όλες τις θέσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ΑμεΑ, φορτοεκφόρτωσης, επιβίβασης - αποβίβασης ξενοδοχείων, χρηματαποστολών, τις διαβάσεις πεζών και χώρων που πρέπει να παραμένουν διαρκώς προσβάσιμοι και ελεύθεροι από στάθμευση. Θα κάνει επίσης απογραφή των ειδικών ρυθμίσεων στάθμευσης, θα αποτυπώσει την προσφορά και τη ζήτηση ανά διαδρομή, αλλά και τις περιοχές στις οποίες καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα σε επίπεδο παράνομης στάθμευσης. Τα δεδομένα θα αποτυπώσει σε GIS (γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) και με βάση τα στοιχεία θα εκπονήσει σχέδιο συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, με την περιοχή και τις κατηγορίες των θέσεων, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας, το προτεινόμενο νέο καθεστώς με αναλυτικούς χάρτες και υπομνήματα με τις θέσεις επί πληρωμή, τις θέσεις των μονίμων κατοίκων καθώς και τις ειδικές θέσεις στάθμευσης.
Για τη μουσειογραφική μελέτη της Αργούς
Με απόφαση που λήφθηκε στην οικονομική επιτροπή και μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει τη μουσειογραφική μελέτη του Μουσείου της Αργούς, δίνεται παράταση στην προθεσμία κατάθεσης επιπλέον δικαιολογητικών που ζητήθηκαν από τον ένα και μοναδικό συμμετέχοντα στον διαγωνισμό πριν κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.
Το αίτημα της παράτασης κατέθεσε ο ίδιος ο προσωρινός ανάδοχος μέχρι την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων για τα οποία έχει καταθέσει αίτηση.

Ελένη Χάνου (Ταχυδρόμος)