Πάνω από 100 οικογένειες στη Μαγνησία «ευεργετήθηκαν» από το ειδικό βοήθημα, που δίνει τη δυνατότητα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης μετά από αποσύνδεση λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Να σημειωθεί ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) επεκτάθηκε σε περισσότερα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα η δυνατότητα επανασύνδεσης, ώστε να έχουν στα σπίτια τους ηλεκτρικό ρεύμα.
Μετά την επέκταση που έδωσε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση περισσότερα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα στη Μαγνησία έχουν τη δυνατότητα να επανασυνδεθούν με το δίκτυο ηλεκτροδότησης μετά από αποσύνδεση λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η επέκταση του χρονικού ορίου, μέχρι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λήψη του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης, είναι έως τις 31 Οκτωβρίου 2018 (από 21 Σεπτεμβρίου 2018 που προέβλεπε η προηγούμενη ΚΥΑ).
Μέχρι σήμερα 105 περίπου νοικοκυριά στη Μαγνησία έχουν εκμεταλλευτεί το ειδικό βοήθημα για επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους με τη συντριπτική πλειοψηφία, όπως είναι λογικό, να ανήκουν διοικητικά στον Δήμο Βόλου.
Συγκριμένα στον ενιαίο Δήμο Βόλου περίπου 84 νοικοκυριά που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ειδικού βοηθήματος, έχουν επανασυνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Στον Δήμο Ρήγα Φεραίου αυτά τα νοικοκυριά είναι 9, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου 6, στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου 4 και στον Δήμο Σκοπέλου 2.
Να σημειωθεί ότι αιτήσεις για το ειδικό βοήθημα είχαν κάνει πάνω από 170 νοικοκυριά σε όλη τη Μαγνησία, ενώ ικανοποιήθηκαν και επανασυνδέθηκαν πάνω από τα μισά (περίπου το 65%), με τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων να γίνονται για σπίτια που ανήκουν στον Δήμο Βόλου.
Οι αιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν και απορρίφθηκαν από την επιτροπή, αφορούσαν στην πλειοψηφία τους παροχές ρεύματος, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε άλλον πάροχο ή ήταν ρευματοκλοπές.
Το συνολικό ποσό, για το οποίο αιτήθηκαν νοικοκυριά στον Δήμο Βόλου, ξεπερνούσε τις 850.000 ευρώ σε ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, από τους οποίους περίπου το 65% είτε εξοφλήθηκε είτε διακανονίστηκε, με το ποσό που απορρίφθηκε να αγγίζει τις 300.000 ευρώ.
Το αντίστοιχο ποσό στον Δήμο Ρήγα Φεραίου ανέρχεται περίπου στις 75.000 ευρώ, από το οποίο περίπου το 55% εξοφλήθηκε ή διακανονίστηκε, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου το ποσό ξεπέρασε τις 20.000 ευρώ και το οποίο ολόκληρο εξοφλήθηκε ή διακανονίστηκε, στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για παροχές που κόπηκαν και δικαιούνταν το ειδικό βοήθημα ανέρχονταν στις 12.000 ευρώ περίπου, από το οποίο όλο το ποσό είτε εξοφλήθηκε είτε διακανονίστηκε και τέλος στον Δήμο Σκοπέλου αιτήθηκαν για 6.500 ευρώ περίπου και εξοφλήθηκε όλο το ποσό.
Να σημειωθεί ότι για χρέη έως 6.000 ευρώ η διαγραφή είναι 100%, από 6.001 έως 9.000 ευρώ διαγράφεται το 75% και τέλος για ληξιπρόθεσμα χρέη από 9.001 έως 12.000 ευρώ η διαγραφή είναι της τάξης του 30%.
Στις αρχές του 2018 δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός για την παροχή εφάπαξ βοηθήματος επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, σε οικονομικά ασθενέστερους καταναλωτές.
Η αρμοδιότητα εξέτασης των αιτημάτων εκχωρήθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα σε επιτροπές που συστήνονται με απόφαση του δημάρχου και αποτελούνται από εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Εντός του 2018 ο ειδικός λογαριασμός εξασφάλισε την επανασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος περισσότερων από 4.000 ευάλωτων νοικοκυριών, καταβάλλοντας πάνω από 15 εκατ. ευρώ.

e-thessalia.gr