Με νέους διορισμούς μονίμων θέσεων ενισχύεται το Νοσοκομείο Βόλου, καθώς όπως έγινε γνωστό στο ΦΕΚ 911/15-4-2021 δημοσιεύονται τέσσερις διορισμοί κατηγορίας ΔΕ ( Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) με τις εξής ειδικότητες:

1. ΔΕ Τεχνικού, Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων

2.ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

3. ΔΕ Τεχνικού, Ειδικότητας Θερμαστών

4. ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.

Η έλευση των τεσσάρων αυτών μόνιμων πλέον εργαζομένων θα ενισχύσει την Τεχνική Υπηρεσία και τον Εργαστηριακό Τομέα του Νοσοκομείου, ενώ σύντομα αναμένεται και η δημοσίευση κι άλλων διορισμών, μόνιμων θέσεων σε ΦΕΚ.

magnesianews.gr