Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 962 ιδιωτών ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, εκ των οποίων οι είκοσι δύο θα αναλάβουν καθήκοντα στις πυροσβεστικές αρχές της Μαγνησίας, προχώρησε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.
Συγκεκριμένα από τις 22 θέσεις που θα καλυφθούν στη Μαγνησία οι έντεκα αφορούν σε εργάτες πυρόσβεσης διάσωσης (κατηγορία Α) και οι υπόλοιπες έντεκα σε οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων.
Στην πρώτη κατηγορία που αφορά στην ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης, οι υποψήφιοι επικουρούν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντά τους και ιδίως στην αντιμετώπιση συμβάντων, πρόληψη - καταστολή πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων.
Στη δεύτερη κατηγορία ειδικότητας οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, επικουρούν και στα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α΄.
Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος, ασκούν τα καθήκοντα τους, μόνο, εφόσον κατέχουν υπηρεσιακή άδεια ικανότητας οδηγού πυροσβεστικού οχήματος.
Από αυτές τις θέσεις που είναι ισομοιρασμένες για τους εργάτες και τους οδηγούς αντίστοιχα οι έξι θέσεις αφορούν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκοπέλου, οι έξι θέσεις στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκιάθου, οι δύο θέσεις στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλοννήσου, οι δύο στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργαλαστής και οι υπόλοιπες έξι θέσεις στο Πεζοπόρο Τμήμα με έδρα την Πυροσβεστική Βόλου.
Ως διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή Αρχηγού Π.Σ. έως και την 31η Οκτωβρίου 2019.
Οι υποψήφιοι από όλη τη χώρα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από σήμερα Τετάρτη 08-05 μέχρι και την Τετάρτη 15-05.
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά και τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι υπάρχουν στην προκήρυξη η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.fireservice. gr.

taxydromos.gr