Κλείνει από αύριο Πέμπτη 28 Ιουλίου έως την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 μεγάλο τμήμα της οδού Καρδίτσης στην πόλη των Τρικάλων, προκειμένου να γίνουν τα έργα της ΔΕΥΑΤ που αφορούν στην κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στις συνοικίες Πάσχου και Εργοστασίου Γάλακτος. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (αποκλεισμό της οδού), καθόλο το 24ωρο, στην οδό Καρδίτσης και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ της συμβολής της με την οδό Σκοπέλου έως την συμβολή με την οδό Μεγάλων Καλυβίων. 

- Οι εν λόγω εργασίες θα υλοποιηθούν στην οδό Καρδίτσης σε πέντε (5) φάσεις ως ακολούθως:

Α) 1η Φάση - Στην οδό Καρδίτσης, στο τμήμα αυτής μεταξύ της συμβολής της με την οδό Σκοπέλου έως την συμβολή με την οδό Κιμώλου,

Β) 2η Φάση - Στην οδό Καρδίτσης, στο τμήμα αυτής μεταξύ της συμβολής της με την οδό Κιμώλου έως την συμβολή με τον Εσωτερικό Δακτύλιο Τρικάλων,

Γ) 3η Φάση - Στην οδό Καρδίτσης, στο τμήμα αυτής μεταξύ της συμβολής της με του Εσωτερικού Δακτυλίου Τρικάλων έως την συμβολή με την οδό Σίκινου,

Δ) 4η Φάση - Στην οδό Καρδίτσης, στο τμήμα αυτής μεταξύ της συμβολής της με την οδό Σίκινου έως έμπροσθεν εργοστασίου γάλακτος «ΤΡΙΚΚΗ» και

Ε) 5η Φάση - Στην οδό Καρδίτσης, στο τμήμα αυτής μεταξύ έμπροσθεν εργοστασίου γάλακτος «ΤΡΙΚΚΗ» έως την συμβολή με την οδό Μεγάλων Καλυβίων.

- Η κυκλοφορία – κίνηση των βαρέων οχημάτων, με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Καρδίτσα θα γίνεται δεξιά μέσω της οδού Σκοπέλου, περιφερειακά μέχρι την οδό Μ. Καλυβίων και εν συνεχεία στην οδό Καρδίτσης, ενώ τα λοιπά οχήματα θα κινούνται ομοίως ή θα εκτρέπονται αριστερά στην οδό Λέσβου.

- Η κυκλοφορία – κίνηση των βαρέων οχημάτων, με κατεύθυνση από Καρδίτσα προς Τρίκαλα θα γίνεται αριστερά μέσω της οδού Μ. Καλυβίων, εν συνεχεία δεξιά - περιφερειακά μέχρι την οδό Σκοπέλου και αριστερά οδό Καρδίτσης, ενώ η κίνηση των λοιπών οχημάτων θα γίνεται με εκτροπή κυκλοφορίας από παρακαμπτήριες οδόυς, κάθετες στην οδό Καρδίτσης, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους της εταιρείας εκτέλεσης των εργασιών.

- Με το πέρας ολοκλήρωσης των εργασιών κάθε φάσης η οδός θα αποδίδεται τμηματικά στην κυκλοφορία.

- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.    

trikalaenimerosi.gr