Μετά από σχετική αίτηση της διοίκησης του Νοσοκομείου Τρικάλων διορίστηκαν από το υπουργείο Υγείας τέσσερις νέοι επικουρικοί ιατροί, Επιμ. Β΄ Ουρολογίας, Επιμ. Β’ Πνευμονολογίας, Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Επιμ. Β΄ Παθολογικής Ανατομικής με σύμβαση ΙΔΟΧ 24 μηνών. «Η προσπάθεια για επίτευξη του στόχου της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων από το νοσοκομείο Τρικάλων υπηρεσιών, συνεχίζεται…» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος.