Ο Δήµαρχος Μετεώρων προσκαλεί τους/τις ενδιαφεροµένους/νες να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής, σχετικά µε την πλήρωση:

Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέµατα Πληροφορικής και Προγραµµατισµού

Μίας (1) θέσης Επιστηµονικού Συνεργάτη σε νοµικά θέµατα

Μίας (1) θέσης Επιστηµονικού Συνεργάτη σε θέµατα Οικονοµικά και Τουρισµού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr