Στην πρώτη κατεπείγουσα συνεδρίασή του, μετά τις εκλογές, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη 17 ατόμων τα οποία θα καλύψουν εποχικές ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων.
Το θέμα κρίθηκε κατεπείγον επειδή το συγκεκριμένο προσωπικό θα καλύψει εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας για εξαιρετικούς λόγους δημόσιας υγείας.
Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
- Οδηγοί απορριμματοφόρων επικαθήμενων (Γ’+Ε’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2
- Οδηγοί απορριμματοφόρων (Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5
- Ηλεκτρολόγος 1
- Χειριστές Μηχανήματος Εργου (καλαθοφόρο) 1
- Χειστιής Οχημάτων πλύσης κάδων 1
- Εργάτες – Συνοδοί απορριμματοφόρων 6