Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών), με έδρα τα Τρίκαλα, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.
Συνολικά, σύμφωνα με την προκήρυξη θα καλυφθούν 165 θέσεις.
Οι προς κάλυψη θέσεις είναι:
Πολιτική Ιστορία 4
Ψυχολογία-Στρατιωτική Ψυχολογία 4
Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση 2
Κοινωνιολογία 4
Διοίκηση Επιχειρήσεων –Management 4
Πληροφορική 1ου, 2ου & 3ου Έτους 12
Αγγλικά 1ου, 2ου & 3ου Έτους 26
Φυσική 1ου Έτους 4
Φυσική 2ου Έτους 4
Διεθνές Δίκαιο-Γεωπολιτική 4
Ανώτερα Μαθηματικά 4
Στατιστική 4
Αρχές Οικονομίας 2
Προαιρετική Ξένη Γλώσσα (Τούρκικα) 2
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γερμανικά) 8
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά) 8
Φυσική Αγωγή (Κολύμβηση) 1
Φυσική Αγωγή (Πετοσφαίριση) 3
Φυσική Αγωγή (Καλαθοσφαίριση) 3
Φυσική Αγωγή (Στίβος-Αθλοπαιδιές) 18
Φυσική Αγωγή (Αντισφαίριση) 1
Φυσική Αγωγή (Χορός) 1
Φυσική Αγωγή (Αυτοάμυνα) 1
Τεχνικό Σχέδιο 4
Θερμοδυναμική 1
Μεταλλουργία Μεταλλογνωσία 1
Στοιχεία Μηχανών 3
Πειραματική Αντοχή Υλικών 3
Ηλεκτροτεχνικά Υλικά 1
Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος 2
Ηλεκτρικές Μετρήσεις 1
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 2
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας- Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτου 2
Ηλεκτρονικά 1
Πνευματικά –Υδραυλικά 1
Ψηφιακή Τεχνολογία (Τεχνολογία Laser Ηλεκτροπτικά) 1
Μηχανουργική Τεχνολογία 3
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 2
Οπλικά Συστήματα- Στοιχεία Βλητικής 1
Καύσιμα- Λιπαντικά 1
Γενικές Αρχές Μηχανολογίας 4
Ηλεκτροτεχνία 1
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 4
- Πληροφορίες, παρέχονται από: Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00.
- Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 31 Ιουλίου 2020 το αργότερο. Στα τηλέφωνα 24310-23950 ή 24310-23951 , εσωτ. 203 και Fax: 24310-74233.
- Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: smy-tpee@army.gr ).