Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 12 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών , που αρχίζει από 12/7/2021 μέχρι και 16/7/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182).

Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Χρήστος Βαβίτσας.

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

aftodioikisi.gr