Μάσκες και στα διαλείμματα θα πρέπει να φοράνε οι μαθητές των σχολείων, των φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών της Λάρισας και των Τρικάλων, καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές εντάσσονται στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες.
Οι μαθητές θα φορούν τη μάσκα διαρκώς τόσο μέσα στις αίθουσες όσο και στο προαύλιο και θα μπορούν να τη βγάζουν μόνο κατά τη διάρκεια της γυμναστικής.
Οσον αφορά στα πανεπιστήμια στις περιοχές Κοζάνης και Καστοριάς θα πρέπει να ανασταλεί η εκπαιδευτική διαδικασία για τα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις και τα θεωρητικά μαθήματα θα γίνονται μόνο εξ αποστάσεως.
Για τις περιοχές με επίπεδο 3 ισχύει η υποχρεωτική χρήση μάσκας και διδασκαλία με φυσική παρουσία εφόσον ο αριθμός  των εγγεγραμμένων φοιτητών ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο έως 50 για τις διαλέξεις και διδασκαλία με φυσική παρουσία για εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις και φροντιστηριακά μαθήματα σε ομάδες φοιτητών.