Κλειστό για 10 ημέρες θα παραμείνει τμήμα της οδού Πυργετού, στον Πυργετό. Αιτία, η συνέχιση των εργασιών για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό, που υλοποιεί η ΔΕΥΑΤ, θέτοντας τέλος σε μια χρόνια έλλειψη σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο εργολάβος του έργο θα ξεκινήσει τη δεύτερη φάση των εργασιών, η οποία προϋποθέτει αποκλεισμό της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία. 

Έτσι, η οδός Πυργετού θα παραμείνει κλειστή από τη συμβολή της με την οδό Χαιρεφώντα έως τη συμβολή της με την οδό Φιλοχώρου για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 έως και Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχουν οι κατάλληλες εργοταξιακές σημάνσεις, ενώ θα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από παράπλευρες οδούς.