Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ απεστάλη η 9K/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων.

Σημειώνεται πως οι θέσεις είναι μόνιμου χαρακτήρα, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν την στελέχωση των καταστημάτων κράτησης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Από τις 416 θέσεις προσωπικού οι έντεκα (11) αφορούν στο Κατάστημα Τρικάλων.

Δείτε τον πίνακα με τις θέσεις ΕΔΩ