Τον προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενέκρινε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων στο 2019.
Αναλυτικά εγκρίθηκαν:
- 19 προσλήψεις με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (10 ΤΕ Μουσικοί, 4 ΠΕ Γυμναστές χοροδιδάσκαλοι και 5 ΠΕ διοικητικοί).
- 20 προσλήψεις για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, 3 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, 1 ΔΕ χειριστής τρακτέρ, 4 ΔΕ Οδηγοί οχημάτων, 13 ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων.

tameteora.gr