Την πρόσληψη 35 υπαλλήλων προωθεί, μέσω ΑΣΕΠ, ο δήμος Τρικκαίων.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Εργάτες καθαριότητας ΕΔΩ

Οδηγοί ΕΔΩ

Οδηγοί και εργάτες απορριμματοφόρων ΕΔΩ

workenter.gr