Διαβιβάστηκε στη Βουλή, από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Δημήτρη Ορφανίδη, η δικογραφία κατά του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννου Παπαντωνίου, για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, για ποσό που υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ και αφορά στην προμήθεια κι εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων C4I το 2003.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται κατάλογος εγγράφων 54 σελίδων μαζί με ένα ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο (usb), καθώς και η τελευταία ένορκη εξέταση εννέα σελίδων, του Ευάγγελου Βασιλάκου - ο οποίος διετέλεσε γενικός διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ΥΕΘΑ από τον Απρίλιο του 2006 μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 - ενώπιων του εφέτη ανακριτή στις 5/11/2018.
Στη Βουλή διαβιβάστηκαν άλλες δέκα δικογραφίες, που τέθηκαν υπ’ όψιν των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, σε ψηφιακή μορφή, και βρίσκονται στη διάθεση όσων έχουν έννομο συμφέρον.

Πηγή: ΑΜΠΕ