Βιολογικό καθαρισμό αποκτά το επόμενο διάστημα ο οικισμός της Νίκαιας  στο Δήμο Κιλελέρ. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Έργα Επεξεργασίας Λυμάτων Νίκαιας», προϋπολογισμού 3.618.320 ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Νίκαιας. Πρόκειται για δυο υποέργα του «Έργου Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Νίκαιας». Το πρώτο έργο που αφορά την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης, βρίσκεται σε εξέλιξη.
"Στη Νίκαια επενδύουμε σε ένα έργο ουσίας που δίνει λύση σε ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας" δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. "Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, βελτιώνουμε τις υγειονομικές συνθήκες και αλλάζουμε  το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή. Μέσω της ανακύκλωσης των επεξεργασμένων λυμάτων οδηγούμαστε σε ορθή διαχείριση ενός σημαντικού φυσικού πόρου, όπως είναι το νερό» προσθέτει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας".
Το έργο
Αφορά στην υλοποίηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) για τη διαχείριση των λυμάτων του οικισμού της Νίκαιας Δήμου Κιλελέρ, που είναι οικισμός «Γ΄ προτεραιότητας» ως προς την Οδηγία για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων. Προβλέπεται μέθοδος ενεργού ιλύος – παρατεταμένου αερισμού. Η ΕΕΛ πρόκειται να κατασκευαστεί βόρεια του οικισμού της Νίκαιας και εντός των διοικητικών ορίων της ΔΚ Νίκαιας στη θέση «Καρά πηγάδι», σε οικόπεδο εμβαδού περίπου 17 στρεμμάτων. Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται με απόρριψη στον πλησιέστερο στη θέση κατασκευής της ΕΕΛ επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη που είναι η τάφρος Ι8.
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει ειδικότερα :
• Την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης – Μελέτη Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας
• Την κατασκευή των έργων για την ολοκλήρωση της ΕΕΛ με βάση τη μελέτη εφαρμογής
• Τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, με σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού.
Το έργο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, σε συνδυασμό με το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού της Νίκαιας, επιλύει το πρόβλημα της μη ύπαρξης αποχετευτικού δικτύου, γεγονός που αντίκειται στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία για οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, δηλαδή οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων (Οδηγία 91/271/EOK για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ), βελτιώνοντας την ποιότητα του περιβάλλοντος και ζωής κατοίκων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την επιβολή προστίμων από την έλλειψη κατασκευής του.