Την καθιέρωση Τουριστικού Βαρόμετρου με την ονομασία “Thessaly Tourism Barometer”, ως εργαλείο για τη διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής της Θεσσαλίας, αποφάσισε η περιφέρεια. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται ορισμένες  προπαρασκευαστικές ενέργειες που κρίνονται αναγκαίες, ώστε αυτές να αποτελέσουν τη βάση εκκίνησης του όλου στρατηγικού σχεδιασμού υλοποίησης της ερευνητικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονείται μια αρχική μελέτη η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

-Σχεδιασμός Δεικτών Βαρoμέτρου, όπως το είδος του δείκτη, ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη, η περιοδικότητα ενημέρωσης του δείκτη και η βαρύτητα του δείκτη.

-Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων Τουριστικού Βαρόμετρου, όπως ερωτηματολόγια επισκεπτών χειμερινού και θερινού κύματος και ερωτηματολόγιο τουριστικών επιχειρήσεων.

-Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας παρουσίασης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων του Τουριστικού Βαρόμετρου και ενσωμάτωση στην τουριστική ιστοσελίδα της περιφέρειας.

Με χρήση των παραπάνω εργαλείων θα πραγματοποιηθεί μία σειρά τριών ερευνών ως εξής :

-Έρευνα σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε δύο στάδια (με χρόνο διεξαγωγής Ιανουάριο και Ιούνιο) και δείγμα 500 τουριστικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι επιχειρήσεις του δείγματος θα είναι 50% Καταλύματα, 30% Επιχειρήσεις Εστίασης & Ψυχαγωγίας, 20% Λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι online και τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση συστημάτων CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) και CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

- Έρευνα χειμερινού τουριστικού «κύματος» Θεσσαλίας με περίοδο Διεξαγωγής τους μήνες Δεκέμβριο – Ιανουάριο. Το δείγμα θα είναι 550 επισκέπτες στις περιοχές: Λίμνη Πλαστήρα, Όλυμπο, Κίσσαβο, Βόλο, Πήλιο, Περτούλι, Ελάτη και Μετέωρα. Η κατανομή δείγματος θα γίνει με βάση τις διαθέσιμες ξενοδοχειακές κλίνες.

-Έρευνα θερινού τουριστικού «κύματος» Θεσσαλίας με περίοδο Διεξαγωγής το μήνα Ιούνιο. Το δείγμα θα είναι 740 επισκέπτες στις περιοχές : Λίμνη Πλαστήρα, Παραλίες Λάρισας, Βόλος, Πήλιο, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησο. Η κατανομή δείγματος θα γίνει με βάση τις διαθέσιμες ξενοδοχειακές κλίνες.

tornosnews.gr