Οι πρώτες θετικές επιπτώσεις από την απόφαση να παγώσει ο ΦΠΑ στην οικοδομή γίνονται ορατές.
Τον Νοέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είχαμε σημαντική αύξηση της δραστηριότητας σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ συνολικά η εικόνα στο ενδεκάμηνο του 2019 δείχνει ότι ο κλάδος παίρνει και πάλι εμπρός.
Συγκεκριμένα η συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική και δημόσια) κατά τον μήνα Νοέμβριο μεταφράστηκε σε 1.785 οικοδομικές άδειες, παρουσιάζοντας  αύξηση κατά 12,4%.
Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στη Θεσσαλία.
Τον Νοέμβριο εκδόθηκαν 94 συνολικά οικοδομικές άδειες έναντι 91 τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (+3,3%)
Ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξηση που παρατηρείται το ενδεκάμηνο του 2019, όπου εκδόθηκαν 934 άδειες έναντι 795 το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (+17,5%).