Περίπου κατά 17.000 άτομα (0,15%) μειώθηκε το 2019 ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας, καθώς οι γεννήσεις ήταν λιγότερες  από τους θανάτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν 10.724.599 άτομα (5.208.293 άνδρες και 5.516.306 γυναίκες), έναντι 10.741.165 την 1η Ιανουαρίου 2018.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 33.006 άτομα (86.440 γεννήσεις έναντι 119.446 θανάτων ατόμων με τόπο συνήθους διαμονής εντός της ελληνικής επικράτειας).
Ανά περιφέρεια, οι περισσότεροι (3.742.235 άτομα) βρίσκονται στην Αττική και στις δύο επόμενες θέσεις είναι η Κεντρική Μακεδονία (1.873.777 άτομα) και η Θεσσαλία (718.640 άτομα).
Στη Θεσσαλία η καταγραφή ανά νομό έχει ως εξής:
- Καρδίτσα 51.221 (άνδρες) 54.182(γυναίκες) 105.403 (σύνολο)
- Λάρισα 136.305 (άνδρες) 144.728 (γυναίκες) 281.033 (σύνολο)
- Μαγνησία και Σποράδες 98.730 (άνδρες) 104.432(γυναίκες) 203.162(σύνολο)
- Τρίκαλα 64.725(άνδρες) 64.317(γυναίκες) 129.042 (σύνολο)
Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (2018) παρατηρείται μια μείωση του πληθυσμού και στους τέσσερις νομούς κατά 3.425 άτομα (722.065 ο πληθυσμός το 2018).

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)