Στην χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 4.816.000 ευρώ προχωρά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την διάθεση των πιστώσεων από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Πρόκειται για τα έργα:
•    « «Καθαρισμός ρεμάτων (κοιτών, ανακουφιστικά έργα εκβολών κ.α) έτους 2019 -2020», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ
•    «Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον ποταμό Πηνειό στις θέσεις του 5ου Αντλιοστασίου – Ομολίου – Παλαίοπυργου», προϋπολογισμός 248.000 ευρώ
•    «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ
•    «Κατασκευή οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση κόμβων -βέλη - ζέμπρες - όρια ταχύτητας κ.α.) –οδικών τμημάτων για την ασφάλεια του οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ
•    «Αντικατάσταση – τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας και κάθετης σήμανσης για την αποκατάσταση της ασφάλειας του οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 700.000 ευρώ
•    «Αποκατάσταση καταστροφών οδών – καθαρισμός ερεισμάτων και τεχνικών – νησίδων – ρείθρων κ.α. για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ
•    «Διάνοιξη – προστασία εκβολών Πηνειού ποταμού», προϋπολογισμού 23.000 ευρώ
•    «Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ
•    «Προμήθεια σήμανσης και στηθαίων ασφάλειας για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ
•    «Καθαρισμός κοπή χόρτων οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας Βορείου Τομέα», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
•    «Καθαρισμός κοπή χόρτων οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας Νοτίου Τομέα», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
•    «Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων σε παραποτάμιες θέσεις του Ενιπέα ποταμού περιοχής Φαρσάλων», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ
•    «Κοπή χόρτων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ
•    «Αποπεράτωση εργασιών παράλληλων έργων αναδασμού αγροκτήματος Βαλανίδας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ
•    Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας για το έργο WATEnERgy CYCLE του προγράμματος INTERREG BAL – MED 2014 -2020» προϋπολογισμού 173.000 ευρώ
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός επισήμανε ότι «σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Συμβούλους και με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους πολίτες του νομού Λάρισας. Κάθε νέο έργο αποτελεί και μια στοχευμένη παρέμβαση για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Τα έργα αυτά πέραν της χρησιμότητάς τους στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία».