Την πρόσληψη δεκαπέντε ατόμων ως προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή διά περιφοράς συνεδρίασή του.
Για τον νομό Λάρισας το Σώμα άναψε το πράσινο φως για 6 θέσεις ΠΕ Κτηνιάτρων και 2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών.
Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν, ύψους 112.004 ευρώ, είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας του έτους 2021.
Για τις ΠΕ Καρδίτσας και Μαγνησίας αποφασίστηκε η πρόσληψη 2 και 2 θέσεων ΠΕ Κτηνιάτρων και για την ΠΕ Τρικάλων 2 κτηνιάτρων και 1 θέσης Εποπτών Υγείας.
Ακόμη εγκρίθηκε ο πίνακας του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022-2025 και την κάλυψη με μετάταξη ή πρόσληψη συνολικά 104 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ για την κάλυψη αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Λάρισας και ΠΕ Μαγνησίας – Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας, ανά έτος.

Γ. Ρούστας Ελευθερία