Τον Ιούλιο η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ με έδρα τη Λάρισα, διατήρησε σταθερή παρουσία στις περιοχές παρέμβασής της, όπως ο Βόλος και η Καρδίτσα. 

Έχοντας εβδομαδιαία παρουσία στην πλατεία Ν. Πλαστήρα στην Καρδίτσα με ενημερωτικό περίπτερο, συνέχισε τις ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης με εξαρτημένους χρήστες και τις οικογένειές τους σε προστατευμένο χώρο, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών των εξυπηρετούμενων. Διατέθηκε έντυπο υλικό στους πολίτες και έγινε ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Φορέα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από νόμιμες και παράνομες ουσίες.

Συνεχίστηκε σε εβδομαδιαία βάση η παροχή φροντίδας σε εξαρτημένους χρήστες στην περιοχή Αναύρου στο Βόλο, με τη συμμετοχή προσωπικού τόσο από τη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης για Έφηβους και Νεαρούς Ενήλικες του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, όσο και από τη Δομή Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ. 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προσωπικού της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ με το προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) με σκοπό την ενημέρωση, δικτύωση και συνεργασία. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός μελλοντικών δράσεων σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας των περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο τη  δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών μέσω παραπομπών, κοινών δράσεων, παρεμβάσεων και συνεργειών προς όφελος των εξυπηρετούμενων και της τοπικής κοινωνίας.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ με έδρα την Λάρισα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής. 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Κύπρου 103, Τ.Κ.: 41222, Λάρισα 

Τηλ.: 2410 555053 & 2410 253936

E-mail: kmlarissa@kethea-exodos.gr