Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανοίγει δρόμο στα συνεργεία της ΔΕΗ που επιχειρούν, υπό δύσκολες συνθήκες,  παντού στη Θεσσαλία για την αποκατάσταση της
ηλεκτροδότησης σε ορεινά χωριά.
Τα μηχανήματα της Π.Ε. Καρδίτσας, συνδράμουν το έργο της ΔΕΗ στην Ανατολική Αργιθέα, διανοίγοντας δρόμους  για να προσεγγίσουν  γρήγορα και με ασφάλεια τα συνεργεία της Επιχείρησης, μαζί με τον εξοπλισμό που μεταφέρουν.
Στον ορεινό όγκο της  Ανατολικής Αργιθέας επισκευάζονται κολώνες του δικτύου που έπεσαν κατά την πρόσφατη κακοκαιρία και εγκαθίστανται γεννήτριες που δίνουν προσωρινή λύση στο πρόβλημα ηλεκτροδότησης των χωριών,  μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι οριστικές αποκαταστάσεις.
Μηχανήματα της Περιφέρειας  Θεσσαλίας συνδράμουν το έργο των τεχνικών συνεργείων της ΔΕΗ για τη γρήγορη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, παντού όπου υπάρχει πρόβλημα, στα ορεινά των Τρικάλων, στη Μαγνησία και στον ορεινό όγκο της Λάρισας.