Οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Πελοποννήσου ήταν οι μοναδικές που εμφάνισαν μειωμένο αριθμό εργατικών ατυχημάτων το 2018, σε σύγκριση με το 2017, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητας η ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα στη Θεσσαλία, το 2018, τα εργατικά ατυχήματα ήταν 188, εκ των οποίων 136 αφορούσαν άνδρες και 52 γυναίκες, ενώ 5 εξ’ αυτών ήταν θανατηφόρα.
Το 2017 τα εργατικά ατυχήματα ήταν 210 (156 για άνδρες και 52 για γυναίκες, 3 θανατηφόρα).
Παρατηρείται δηλαδή μια μείωση της τάξης του 10,5%.
Σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφεται άνοδος κατά 7,7%.
Από το σύνολο των 5.336 εργατικών ατυχημάτων του έτους 2018, τα 3.745 αφορούσαν σε άνδρες και τα 1.591 σε γυναίκες. Αντίστοιχα το 2017, από το σύνολο των 4.954 εργατικών ατυχημάτων, τα 3.552 αφορούσαν σε άνδρες και τα 1.402 σε γυναίκες

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)