Με 1,6 εκατομ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού κολυμβητηρίου «Βασίλης Πολύμερος».
Το έργο αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου της Ν. Ιωνίας. Ενδεικτικά, οι εργασίες περιλαμβάνουν επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, μόνωση όλων των σωληνώσεων, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα και υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση του παλαιού συστήματος κλιματισμού, αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων με νέους υψηλότερης απόδοσης, ενεργειακά αναβαθμισμένους, αντικατάσταση των υφιστάμενων κυκλοφορητών ύδατος, τοποθέτηση ισοθερμικών καλυμμάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές, αντικατάσταση του παλαιού φωτισμού με φωτισμό τεχνολογίας LED, εγκατάσταση κεντρικού συστήματος αυτοματισμού – ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου BMS κ.ά.
Το έργο θα πρέπει να παραδοθεί σε 12 μήνες.

e-thessalia.gr