Αύξηση 4,1% σημείωσε ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017 στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας (από 409.413 σε 426.058).

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις στατιστικές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός Τομέας) η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών που πήραν πτυχίο, καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (16,5% από 1.343 σε 1.565).

Θετικό πρόσημο εμφανίζουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

- Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών ανήλθε σε 13.854 από 13.074 (6%).

- Ο αριθμός του εκπαιδευτικού προσωπικού ανήλθε σε 755 από 730 (3,4%).

- Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών ανήλθε σε 2.347 από 2.096 (12%).

- Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών που πήρε πτυχίο ανήλθε σε 826 από 744 (11%)

- Ο αριθμός των εγγεγραμμένων διδακτορικών φοιτητών ανήλθε σε 1.368 από 1.309 (4,5%).

- Τέλος μείωση εμφάνισε ο αριθμός των διδακτορικών φοιτητών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές καθώς ανήλθε σε 88 από 106 (-17%).

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)