Διαδικασίες που διευκολύνουν την αναδιάρθρωση σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή πριν καταστούν αφερέγγυες, των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων που μπορούν όμως να γίνουν βιώσιμες, καθιερώνει η νέα οδηγία της Ε.Ε., που εισάγει μεταξύ άλλων εμμέσως την έννοια του ακατάσχετου λογαριασμού και παρέχει τη δυνατότητα αναστολής όλων των μέτρων ατομικής δίωξης του επιχειρηματία που διαπραγματεύεται με τους πιστωτές του την αναδιάρθρωση της επιχείρησης.

Διαβάστε αναλυτικά στο thessaliaeconomy.gr