Αύξηση κατά μόλις 50 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Ιούνιο οι καταθέσεις των νοικοκυριών, έναντι αύξησης κατά 194 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 119,313 δισ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής τους να μειώνεται σε 6,0%, από 7,0%. Παράλληλα, παρατηρήθηκε στροφή των καταθετών προς τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου (αύξηση κατά 300 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με τον Μάιο), ενώ συνεχίστηκε (πιο έντονα) η «φυγή» από τις προθεσμιακές καταθέσεις (μείωση κατά 452 εκατ. ευρώ).
«Φρένο» πάτησε και η αύξηση των καταθέσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 398 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 1,5 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να μειώνεται σε 19,3%, από 21,1% τον περασμένο Μάιο. Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 448 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, φτάνοντας τα 148,55 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,717 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Οσον αφορά τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 0,4%, από 0,7% τον προηγούμενο μήνα, με τη μηνιαία καθαρή ροή να είναι τον Ιούνιο θετική κατά 359 εκατ. ευρώ έναντι θετικής καθαρής ροής 356 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια στιγμή, τον Ιούνιο συνεχίστηκε η έντονη αύξηση της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, κατά 3,354 δισ. ευρώ έναντι θετικής καθαρής ροής 2,681 δισ. ευρώ τον Μάιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τον Ιούνιο το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που υπήχθησαν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανήλθε σε περίπου 18,043 δισ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά είναι στεγαστικά (8,723 δισ. ευρώ), δάνεια προς επιχειρήσεις (6,596 δισ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1,32 δισ. ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1,402 δισ. ευρώ) και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ