Έγγραφο απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ζητώντας να παραταθεί η συλλογή δηλώσεων για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές των Δήμων Λαρισαίων, Κιλελέρ, Αγιάς, Φαρσάλων και Πιερίας που λήγει σήμερα Δευτέρα 10 Ιουνίου.
Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Η λήξη της συλλογής δηλώσεων συμπίπτει χρονικά με λήψη του δικαστικού έτους και τις αναγκαίες παραστάσεις των δικηγόρων για τους εντολείς τους στα δικαστήρια μέχρι την 30.6.2019.
Παράλληλα συμπίπτει με την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο εξαιτίας της οποίας τα Δικαστήρια και τα Υποθηκοφυλακεία δεν λειτουργούσαν επί εικοσαήμερο, ενώ αναμένεται και νέα προεκλογική περίοδος ένεκα της φημολογούμενης προκήρυξης βουλευτικών εκλογών την 7.7.2019.
Παράλληλα, επισημάνθηκε εντόνως από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και τους αναδόχους της ότι το μεγαλύτερο αγκάθι στη συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης παραμένει η χρησικτησία, δεδομένου ότι η πλειονότητα των πολιτών που έχουν ιδιοκτησίες σε αγροτικές περιοχές της χώρας τις απέκτησαν «διά λόγου», ενώ μέχρι σήμερα οι τίτλοι ιδιοκτησίας απουσιάζουν.
Αντίστοιχα ωστόσο προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς, και έτσι η συλλογή των απαραίτητων εγγράφων καθυστερεί την τρέχουσα διαδικασία, καθώς εμπλέκονται δημοτικές, δικαστικές υπηρεσίες και υποθηκοφυλακεία με σημαντική καθυστέρηση ένεκα φόρτου στη λήψη των αναγκαίων δικαιολογητικών.
Κάτι τέτοιο, άλλωστε, ισχύει και για τον εντοπισμό ακινήτου, αφού και η έλλειψη τοπογραφικού είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Κτηματολόγιο δεν έχει τα αποτελέσματα που προσδοκά – παρά το ότι έχουν περάσει επτά μήνες από την επανέναρξη των προγραμμάτων και οι επιπλέον εξάμηνες παρατάσεις φαντάζουν μονόδρομος.
Για τους παραπάνω λόγους ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας ζητούμε την παράταση της συλλογής δηλώσεων για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές των Δήμων Λαρισαίων, Κιλελέρ, Αγιάς, Φαρσάλων (όπου λήγει την 10.6.2019), αλλά και τις περιοχές της Πιερίας (όπου λήγει την 18.6.2019)  για όλους του προανεφερομένους λόγους  μέχρι την 30.12.2019 και αναμένουμε την θετική ανταπόκριση σας στο αίτημα αυτό εκφράζοντας την αγωνία των μελών του ως και της Κοινωνίας ολόκληρης."