Με 88 νέους μονίμους δικαστικούς επιμελητές ενισχύονται τα Εφετεία της χώρας, σύμφωνα με επίσημη πρόσκληση του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 στο κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.
Οι θέσεις αυτές είναι ανά Εφετείο οι εξής:
    Εφετείο Αθηνών 19
    Εφετείο Πειραιώς 6
    Εφετείο Ευβοίας 3
    Εφετείο Αιγαίου 3
    Εφετείο Βορείου Αιγαίου 2
    Εφετείο Δωδεκανήσου 1
    Εφετείο Λαμίας 1
    Εφετείο Θεσσαλονίκης 13
    Εφετείο Λάρισας 3
    Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 3
    Εφετείο Θράκης 9 Εφετείο Κέρκυρας 4
    Εφετείο Πατρών 4
    Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος 4
    Εφετείο Ναυπλίου 2
    Εφετείο Καλαμάτας 1
    Εφετείο Κρήτης 1
    Εφετείο Ανατολικής Κρήτης 5
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1979 έως και 1997. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία του Εφετείου της έδρας του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών στον οποίο έχουν εγγραφεί ως ασκούμενοι, το αργότερο μέχρι και τις 6 Mαϊου.
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα εξής:
    Πιστοποιητικό θεωρητικής και πρακτικής άσκησης
    Τίτλος σπουδών
    Υπεύθυνη δήλωση
    Απόδειξη καταβολής 50 ευρώ ως εξέταστρα
Η εξέταση είναι γραπτή και περιλαμβάνει: α) Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό Κώδικα και Ποινική Δικονομία, γ) Αστικό Κώδικα και Εμπορικό Δίκαιο.

Διαβάστε την πρόσκληση ΕΔΩ

workenter.gr