Τρεις κηδείες σήμερα Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Αθανάσιος Προσμύτης ετών 82

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αικατερίνη Γκουγκουλοπούλου ετών 91

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

3.Γεώργιος Μιχόπουλος ετών 91

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ποταμιάς Αγιάς