Τρεις κηδείες σήμερα Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Νικόλαος Χατζηγρίβας ετών 79

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Σοφία Τσαντίλη ετών 78

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας

3.Ελένη Ξύτσα ετών 87

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας