Τρεις κηδείες σήμερα Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Ηλίας Νάτσης ετών 71

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Ελένη Γούτου ετών 85

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς

3.Βασιλική Δαλαβίκα ετών 93

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας