Τρεις κηδείες σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Κωνσταντίνος Ζαφείρης ετών 69

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Βάια Ντάσκα ετών 73

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας

3.Αθανάσιος Αθανασίου ετών 83

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας