Τρεις κηδείες σήμερα Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Μαρία (Μαρίτσα) Δαλαμάγκα ετών 79

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Βασιλική Κουλουψούζη ετών 84

Ώρα 15:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

3.Δημήτριος Κούρτης ετών 90

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας