Τρεις κηδείες σήμερα Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Αθανάσιος Μπαλιάκος ετών 77

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Μέλισσας

2.Σπυρίδων Καρδάρας ετών 89

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δένδρων

3.Ροδόπη Ρουμπιέ Αδαμοπούλου ετών 96

Ώρα 10:20 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου