Τρεις κηδείες σήμερα Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Ιωάννης Καραμάνος ετών 74

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αικατερίνη Λιάκου ετών 85

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Ιωάννης Λιάγκας ετών 87

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας