Τρείς κηδείες σήμερα Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στο νομό Λάρισας

1.Γεώργιο Πανάρα ετών 90

Ώρα 12:00 μ. Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Γόννων

2.Γεώργιο Ποτούλη ετών 68

Ώρα 3:00 μ.μ. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ποταμιάς Αγιάς

3. Βασίλειο Μπράχο ετών 87

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αγιάς